El Departament de Salut presenta un protocol consensuat sobre el TDAH per millorar el diagnòstic i el tractament de la malaltia a la sanitat pública catalana

Torna
Dimecres, 06 de maig de 2015
  • El document inclou 10 recomanacions, basades en l’evidència científica, per homogeneïtzar l’atenció a tots els territoris
  • Un grup de treball del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addiccions ha elaborat el protocol per encàrrec del Departament de Salut
  • El grup de treball està format per professionals multidisciplinaris de reconeguda expertesa en els àmbits de la psicologia, psicologia clínica i neuropediatria, i té el suport de l’AQuAs
Presentació del Protocol consensuat sobre el TDAH

Presentació del Protocol consensuat sobre el TDAH

El Departament de Salut ha presentat el Protocol per al maneig del TDAH infantil - juvenil en el sistema sanitari amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat (TDAH) i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.
 
Aquest protocol l’ha elaborat el Consell Assessor de Salut Mental i Addicions, amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
 
El document inclou 10 recomanacions per reduir la variabilitat en el diagnòstic i el tractament del TDAH en nens i adolescents, així com recomanacions per a la coordinació amb el sistema educatiu i el treball amb les famílies.
 
El protocol subratlla que el diagnòstic del TDAH s’ha de realitzar per un especialista en psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuropediatria, i destaca també la necessitat d’un programa d’intervenció individualitzat a l’escola en tots els nens amb TDAH. A més, recomana com a tractament inicial el tractament psicològic.
 
"Compartir criteri clínic és molt important per aconseguir el millor resultat en salut per a les persones i nosaltres hem d’assegurar l'equitat d’accés per a tothom", ha assenyalat Carles Constante, director general de Planificació i Recerca en Salut, que ha agraït l’esforç del grup de treball en l’elaboració del protocol.
 
Segons la literatura internacional, al voltant d’un 5% de menors de 18 anys pot patir TDAH. A Catalunya, l’any 2013 es van atendre 13.738 nens i nenes amb aquest trastorn en els centres de salut mental de la xarxa pública, que representa un 0,97% de la població catalana de 0 a 17 anys.
 
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha vetllat pel rigor metodològic en l’elaboració d’aquest protocol i farà també un seguiment de la seva implementació per avaluar-ne els resultats, tal i com ha explicat Josep Maria Argimon, director de l’AQuAS.
 
El grup de treball compta amb professionals i investigadors experts del país, amb presència a tot el territori i provinents de diferents disciplines, com la psicologia, psicologia clínica i neuropediatria.
 
"El grup de treball que ha elaborat el protocol inclou diferents sensibilitats i mirades", ha remarcat Pere Bonet, president del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addiccions, sobre l’elaboració d’un protocol que vol "sumar i millorar la qualitat de l’atenció amb l’esforç metodològic de l’AQuAS".
 
Pel que fa als familiars, Elena O’Callaghan, fundadora i presidenta de l’Associació TDAH Catalunya, i expresidenta de la Federació Catalana d’Associacions de TDAH, ha agraït la presentació d’un protocol que mostra la "sensibilitat i voluntat" del Departament de Salut per empoderar les famílies.
 
Aspectes clau del protocol:
  • El coneixement del TDAH per part de l’atenció primària de salut i els professionals d’ensenyament és clau per a l’adequada detecció del trastorn.
  • El diagnòstic del TDAH s’ha de realitzar per un especialista en psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuropediatria. Es recomana seguir els criteris diagnòstics DSM-IV o CIM-10. És important descartar comorbiditat, tenir en compte el moment evolutiu del nen o adolescent, així com valorar el seu entorn familiar, social i escolar.
  • Com a tractament inicial es recomana el tractament psicològic. El tractament psicoterapèutic conductual per a pares està indicat en primera línea en tots els nens i adolescents amb TDAH.
  • Es destaca la necessitat d’un programa d’intervenció individualitzat a l’ escola en tots els nens amb TDAH.
  • En casos de TDAH amb clínica moderada i greu, es recomana el tractament combinat, que inclou el tractament psicològic, el farmacològic i la intervenció psicopedagògica a l’escola. El tractament farmacològic presenta una elevada eficàcia i seguretat.
  • Les famílies han de rebre una informació completa i vàlida en relació al trastorn i el seu tractament, on consti informació sobre el trastorn, les opcions terapèutiques i les indicacions i normes d’ ús dels psicofàrmacs.
  • L’atenció escolar dels nens amb TDAH, així com la coordinació entre els serveis clínics i el sistema educatiu, és un punt essencial en l’ evolució del nen i adolescent amb TDAH.

Per últim, aquest protocol adapta al sistema sanitari públic català les recomanacions de la "Guía de práctica clínica sobre TDAH en la infancia y la adolescencia", elaborada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, basada en l’evidència científica disponible sobre el TDAH en nens i adolescents.