Federació d´Entitats per la Salut de Lleida (FeSalut)

Descripció: 
Coordinar i realitzar activitats de promoció de la Salut. Millorar la qualitat de vida de les persones que formen part de les associacions a nivell personal, social, laboral, sanitari,...Compartir recursos entre les entitats federades. Prevenir les Discapacitats. Donar suport a les persones amb Discapacitat i risc d’exclusió social. Fomentar l’ocupació mitjançant la creació de llocs de treball. Promoure la formació del voluntariat
Data de creació: 
19/12/2003
Tipus de via: 
Carrer
Nom de la via: 
Henry Dunant
núm: 
1
Localitat: 
Lleida
Codi postal: 
25003
Telèfon: 
973 106 834
mail: 
coordinacio@fesalut.com
Persona de contacte: 
Francesca Férriz Roure